ประชาสัมพันธ์รับสมัคร "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)"

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำ เวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Share on Line
Share on Pinterest