อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลชำร่วมกับสภาทนายความกันทรลักษ์ 

Share on Line
Share on Pinterest