เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2557 วันที่ 15 พ.ค 57

เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลชำ

 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่  15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชำ  เวลา  09.30  น.

{#AddEmoticons04234}{#AddEmoticons04234}

Share on Line
Share on Pinterest