เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 พ.ย.56

เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556

ในวันที่ 25 พฤษจิกายน 2556

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ

Share on Line
Share on Pinterest