เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2556 วันที่ 4 มิ.ย 56

เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2556
ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ

Share on Line
Share on Pinterest