เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ สมัยสามัญครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 11 ก.พ. 56

เชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1 /2556
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2556
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชำ

Share on Line
Share on Pinterest