ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19

องค์การบริหารส่วนตำบลชำฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19

Share on Line
Share on Pinterest