ประชุมสัญจรขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมสัญจรขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลชำได้ดำเนินการประชุมสัญจร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชำ 

Share on Line
Share on Pinterest