โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ของบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ชำ ประจำปี 2562

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ของบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ชำ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลชำได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ของบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ชำ

Share on Line
Share on Pinterest