ถวายสักการะสดุดีเทิดพระเกียรติ พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (1 ธันวาคม 2561)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ถวายสักการะสดุดีเทิดพระเกียรติ พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (1 ธันวาคม 2561)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลชำเข้าร่วมถวายสักการะสดุดีเทิดพระเกียรติ พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

Share on Line
Share on Pinterest