มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้แก่ผู้ยากไร้

มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้แก่ผู้ยากไร้

องค์การบริหารส่วนตำบลชำมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้แก่ผู้ยากไร้ในตำบลชำ

Share on Line
Share on Pinterest